Hårförlängning & hårförtjockning

Vi använder hårförlängning från Great Lengths. Det är det absolut bästa håret som finns på marknaden tycker vi.

Fästmetod

Man får mycket fina fästen. Håret fästs med ultraljud och lufttryck utan att någon värme kommer i kontakt med det egna håret och därför är det väldigt skonsamt. Fästena är av patenterat keratin. Andra företag använder keratinvax, vilket är sämre för håret.

Numer använder vi även alltmer Great Lengths tapehår, vilket om möjligt är ännu skonsammare för det egna håret. Tapehåret kan användas flera gånger, man flyttar upp det efter ca 2 månader.

Håret håller sig fint tvätt efter tvätt, om man sköter det rätt kan man ha det i 3–6 månader. Hur länge beror så klart även på den egna hårkvaliteten.

Priset

Priset på hårförlängning / hårförtjockning är beroende av hur många slingor man sätter, vilken längd och även lite grann vilken färg – det s k flow-håret (ombre) och fashion-färger (starka ”onaturliga” färger) är något dyrare.
Great Lengths-hår är för oss betydligt dyrare  än övriga hår på marknaden, men det är ett val vi gjort att bara jobba med det bästa.

Prisexempel

Per slinga i 40 cm längd 90 kr, i 50 cm 95 kr och i flow 100 kr. (Flow endast i 45 cm).
Oftast behöver man sätta 100–150 slingor. Ju tjockare hår man har själv, desto fler slingor behöver man sätta. Men ibland kan man  även göra bara en hårförtjockning med t ex 20–50 slingor. Det ger ett fantastiskt resultat om man tycker att det egna håret känns tunt.

Inklippning

Inklippning av löshåret ingår naturligtvis i priset. Om det egna håret är väldigt rakt avklippt kan man behöva klippa ur det för att det ska smälta in och se helt naturligt ut.
Men eftersom metoden är så skonsam växer det egna håret sej längre medan man har en förlängning, istället för att det, som med vissa andra system, går av och tunnas ut mer och mer p g a hårförlängningen.

Vi har inte hår på lager men får hem det på c:a 2 dagar. Man måste komma och se ut vilket hår som passar. Den konsultationen tar c:a 15–30 min, ring eller boka ”konsultation” 30 min på ansa.nu

hårförlängning i göteborg

Färgning

Färgning av det egna håret görs helst någon vecka innan själva hårförlängningen, men det funkar även att man gör det samtidigt om det inte går att lösa annars. Extensions går att färga på salong, men man bör undvika fästena.

Hårtyper

Ibland hävdar vissa företag att de har europeiskt hår. De kallar behandlat indiskt hår ”hår av europeisk typ” vilket kan missuppfattas. Det europeiska håret är för dåligt för att göra bra extensions av.

Det kinesiska håret måste genomgå en stark kemisk process för att likna vårt hår, därför blir det också fort ganska dåligt.

Det finns två typer av indiskt hår. Den första typen är när man samlar in hår som borstats eller tappats naturligt där fjällskikten ligger åt olika håll. Då måste fjällskiktet tas bort i syrebad och håret blir fort väldigt matt, livlöst och trasslar sig.

Det indiska håret Great Lengths använder är bara ETISKT HANDLAT tempelhår. Miljontals kvinnor har i över 2000 år donerat sitt hår som en religiös ritual. Håret flätas innan det klipps vilket gör att allt fjällskikt ligger i samma riktning. Pengarna som håret säljs för går till välgörande ändamål. Håret är dyrare att köpa, men fördelarna med kvaliteten väger upp kostnaden, anser Great Lengths.

Besök Great Lengths hemsida